Juli 2024

Samstag
27. Jul 12:30
Detmold
Mahnwache

Detmolder Mahnwache für Frieden und Abrüstung

(jeden Sa.) Detmolder Mahnwache für Frieden und Abrüstung, 12.30-13 Uhr,  Ecke Lange Str./Rosental, VA: Detmolder Mahnwache für Frieden und  Abrüstung

Ort: Innenstadt Detmold, Detmold Kontakt: Detmolder Mahnwache für Frieden und Abrüstung, 32756 Detmold, Detmolder.Mahnwache [at] gmx.net, mahnwachedetmold.de